Log In
Tohoku CX Series #1 Watari • Sep 29 2019 • Watari, Miyagi
Race uploaded by Merton Thompson csv | json
4
2
4
3.3
4
Mostly Cloudy, 72 degrees, wind 10 mph
Is there a Strava segment for this course? Paste the url here:
Categories
Race Pictures
Know where to find pictures from this race? Share the love by adding a Photo Url:
Note: sharing private Facebook albums is not exactly "da love." Remember to make it public!
 
Race RatingCast Vote
4
Beers
2
Moisture
4
Accel
3.3
Tech
4
Elevation
By Age: All | U20 | 20-29 | 30-39 | 40-49 | 50-59 | 60+ | Custom
By Category: All | Custom
Pl First NameLast NameTeamTime
1 Tomoyasu Tazaki 38:39.4
2 Shigeyoshi Kaku 40:42.2
3 Daisuke Sudo 41:22.9
4 Hideki Chiba 41:58.7
5 Atsuhori Ito 42:44.7
6 Ryouichi Takahashi 43:20.2
7 Osamu Oikawa 44:20.4
8 Takehiro Kosakai 44:55.2
By Age: All | U20 | 20-29 | 30-39 | 40-49 | 50-59 | 60+ | Custom
By Category: All | Custom
Pl First NameLast NameTeamTime
1 Ren Tsumita 1:04:34.2
2 Shio Suzuki 1:06:57.7
3 Taiga Hirahara 1:07:35.9
4 Yukihiro Yamada 1:08:27.5
5 Togo Kubota 1:09:23.6
6 Masao Akimoto 1:11:00.8
7 Hiroki Honda
8 Shinya Sato
9 Kenichi Ii
10 Koji Miura
11 Satoshi Gotoh
By Age: All | U20 | 20-29 | 30-39 | 40-49 | 50-59 | 60+ | Custom
By Category: All | Custom
Pl First NameLast NameTeamTime
1 Mutsumi Sudo 45:37.6
2 Yukie Hayashiguchi 46:01.4
By Age: All | U20 | 20-29 | 30-39 | 40-49 | 50-59 | 60+ | Custom
By Category: All | Custom
Pl First NameLast NameTeamTime
1 Kentaro Hayashi 28:37.9
2 Akihito Sanbonki 29:28.4
3 Nozomu Sato 29:39.9
4 Masaru Tanaka 30:22.9
5 Hirotatsu Takahashi 30:35.4
6 Makoto Kadofuji 30:59.0
7 Hajime Ban 31:19.1
8 Tora Watanabe 31:35.1
9 Motohito Saito 31:54.8
10 Toshihiro Sugaya 32:03.2
11 Akihiro Akama 32:11.1
12 Masaki Yamada 32:15.1
13 Yoshihiro Nanyo 32:16.6
14 Takahiro Saura 33:55.3
15 Hiroshi Hasegawa 33:58.6
16 Kentaro Yamada 35:30.9
By Age: All | U20 | 20-29 | 30-39 | 40-49 | 50-59 | 60+ | Custom
By Category: All | Custom
Pl First NameLast NameTeamTime
1 Etsuko Sakuramoto 24:18.6
2 Nao Sugawara 28:15.0
By Age: All | U20 | 20-29 | 30-39 | 40-49 | 50-59 | 60+ | Custom
By Category: All | Custom
Pl First NameLast NameTeamTime
1 Takashi Suzuki 40:15.7
2 Katsuhiko Chiba 41:38.3
3 Norihiko Okada 41:41.5
4 Naosuke Tani 42:55.7
5 Ryusuke Yaginuma 43:03.8
6 Tetsuhara Agastuma 43:13.9
7 Ryuta Aoto 44:27.9
8 Kiyotaka Tsuruoka 45:05.9
9 Tomonori Sakata 46:42.8
By Age: All | U20 | 20-29 | 30-39 | 40-49 | 50-59 | 60+ | Custom
By Category: All | Custom
Pl First NameLast NameTeamTime
1 Takehiro Irokawa 27:44.6
2 Kaoru Kudou 28:22.0
3 Masami Yokota 28:28.0
4 Merton Thompson 28:44.0
5 Seiichi Sato 28:57.9
6 Masahiro Masuda 29:32.4
7 Masami Kato 30:09.0
8 Toshikazu Kusakari 31:03.7
9 Masaru Fukaya 31:16.5
10 Eiji Kubota
DNF Masatoshi Takahashi
Finishers: Cat 4: 1   Cat ?: 10  
By Age: All | U20 | 20-29 | 30-39 | 40-49 | 50-59 | 60+ | Custom
By Category: All | Custom
Pl First NameLast NameTeamTime
1 Sou Takahashi 21:05.1
2 Takuto Sasaki 21:09.3
3 Tatsuoki Kato 21:18.3
4 Shuntarou Inoue 21:28.6
5 Yuuki Takahashi 22:22.4
6 Shinya Fujiwara 25:15.9
7 Seiya Onodera 26:30.5
8 Sunao Numata 26:49.8
9 Satou Sato 27:28.5
10 Daisuke Matsumoto 27:41.2
11 Kazuhiko Watanabe 28:53.2
12 Akira Kanai 29:58.2
13 Tetsuya Ozawa 30:59.5
14 Akihiro Ishida 33:45.5
DNF Souta Ogura