Log In

Head-to-Head

Racers being Compared
Toshiharu SakumotoRemove
Yoshiyasu NaritaRemove
Search for racers:

Results

Name Pts
Toshiharu Sakumoto415.37
Yoshiyasu Narita399.16
Finish Breakdown 1st2ndDNF
Toshiharu Sakumoto---
Yoshiyasu Narita---