Log In
Koriyama Round Tohoku CX Series • Dec 23 2018 • Koriyama, Fukushima
Race uploaded by Merton Thompson csv | json
4.9
2
2.4
2.5
5
Mostly Cloudy, 49 degrees, wind 7 mph
Is there a Strava segment for this course? Paste the url here:
Categories
Race Pictures
Know where to find pictures from this race? Share the love by adding a Photo Url:
Note: sharing private Facebook albums is not exactly "da love." Remember to make it public!
 
Race RatingCast Vote
4.9
Beers
2
Moisture
2.4
Accel
2.5
Tech
5
Elevation
By Age: All | U20 | 20-29 | 30-39 | 40-49 | 50-59 | 60+ | Custom
By Category: All | Custom
Pl First NameLast NameTeamTime
1 Ren Tsumita 1:03:56.8
2 Kengo Katou 1:04:42.6
3 Togo Kubota 1:04:57.8
4 Satoshi Gotoh 1:06:31.4
5 Tatsuyoshi Nakamura 1:07:58.4
6 Yutaka Kunii 1:08:29.3
7 Fumiaki Sato 1:08:43.4
8 Kei Takada 1:09:00.8
9 Hiroki Ishiguro 1:10:00.9
10 Tomoyuki Kodera
11 Yusuke Suzuki
12 Taiga Hirahara
13 Hideo Sato
14 Masao Akimoto
15 Takuma Saito
DNF Seiichi Shimoyama
By Age: All | U20 | 20-29 | 30-39 | 40-49 | 50-59 | 60+ | Custom
By Category: All | Custom
Pl First NameLast NameTeamTime
1 Mutsumi Sudo 46:37.2
2 Yuka Miyazaki 53:25.3
By Age: All | U20 | 20-29 | 30-39 | 40-49 | 50-59 | 60+ | Custom
By Category: All | Custom
Pl First NameLast NameTeamTime
1 Naoko Adachi 34:02.4
2 Hana Kikuchi 34:42.6
3 Emi Takahashi 36:01.3
4 Shigemi Suzuki 39:04.4
5 Mayumi Takahashi 42:20.7
6 Junko Takahashi 44:08.3
By Age: All | U20 | 20-29 | 30-39 | 40-49 | 50-59 | 60+ | Custom
By Category: All | Custom
Pl First NameLast NameTeamTime
1 Ayumu Watanabe 38:40.1
2 Shouta Abe 38:49.0
3 Shio Suzuki 38:50.9
4 Takeru Fukuchi 40:11.6
5 Takashi Suzuki 40:59.6
6 Shinya Sato 41:35.6
7 Reo Miura 41:57.8
8 Katsuhiko Chiba 42:35.3
9 Atsushi Ouchi 43:04.6
10 Hideyuki Moriyama 43:12.4
11 Kiyotaka Tsuruoka 43:24.6
12 Hirohiko Ito 43:47.6
13 Katsuro Ogo 44:04.7
14 Tomoaki Hori 44:35.4
15 Kenji Akimoto 45:38.7
16 Tetsuhara Agastuma 46:09.0
17 Teruyuki Masuda
18 Ryusuke Yaginuma
DNF Teruki Sugaya
DNF Masahiro Tanabe
By Age: All | U20 | 20-29 | 30-39 | 40-49 | 50-59 | 60+ | Custom
By Category: All | Custom
Pl First NameLast NameTeamTime
1 Daisaku Matsukawa 27:43.1
2 Masato Nukina 27:52.7
3 Ryuta Aoto 28:06.5
4 Merton Thompson 28:20.4
5 Akinori Hanawa 28:24.0
6 Kazuei Kusumi 28:49.2
7 Masami Yokota 29:08.8
8 Rintaro Takaki 29:35.0
9 Tadahide Fujimaki 29:51.6
10 Souma Myouse 30:02.8
11 Masato Miura 30:20.5
12 Fumitoshi Azaki 30:25.1
13 Kentaro Hayashi 30:33.9
14 Shingo Kamiutsuri 30:45.0
15 Takeshi Uesawa 30:57.8
16 Masaru Fukaya 31:20.9
17 Keita Sato 32:26.0
Finishers: Cat 4: 1   Cat ?: 16  
By Age: All | U20 | 20-29 | 30-39 | 40-49 | 50-59 | 60+ | Custom
By Category: All | Custom
Pl First NameLast NameTeamTime
1 Kansei Furuya 28:12.5
2 Haruto Kuge 28:14.3
3 Takateru Ishikawa 28:47.9
4 Takashi Suzuki 28:58.5
5 Masatoshi Takahashi 29:22.8
6 Seiichi Sato 29:46.5
7 Tatsuoki Katou 30:09.2
8 Tomoyuki Saitou 30:20.6
9 Masaru Kanamura 30:31.1
10 Sou Takahashi 30:32.8
11 Yasuyuki Wada 30:39.3
12 Satoaki Nagashima 30:50.7
13 Chitose Shiokawa 30:55.8
14 Masami Katou 31:00.2
15 Akihito Sanbonki 31:08.4
16 Motoi Igarashi 31:13.8
17 Manabu Hirao 31:18.6
18 Taku Oozeki 31:33.2
19 Akihiro Ishida 31:53.5
20 Yuuki Okamoto 31:54.6
21 Ibuki Nakamura 32:22.1
22 Yoshikata Endo 32:32.7
23 Sunao Numata 32:48.7
24 Hiroyuki Masuko 32:52.5
25 Yoshiharu Minoura 33:04.6
26 Hiroyuki Hayashiguchi 33:10.0
27 Yoshikuni Nakazawa 33:15.5
28 Kazuhiro Sakamoto 33:41.4
29 Yuya Seki 34:23.2
30 Hiroyuki Sakuma 34:39.7
31 Masanori Masanori 34:52.6
32 Yoshiki Kumekawa 34:52.9
33 Daisuke Matsumoto 35:10.3
34 Takafumi Toyama 35:36.2
35 Tamotsu Okabe 37:03.5
36 Seiya Onodera 37:09.7
37 Sora Oozeki 41:16.8
38 Hirokazu Konta
39 Takashi Samada
40 Akihiko Higashiyama
41 Takahiro Saura
42 Yuukou Fukuda
43 Ryou Furukawa