Log In

Head-to-Head

Racers being Compared
Kenji TsukanoRemove
Atsushi YoshidaRemove
Search for racers:

Results

Name TohPts
Kenji Tsukano25
(2)
550.94
Atsushi Yoshida2
(1)
377.13
Finish Breakdown 1st2ndDNF
Kenji Tsukano-1-
Atsushi Yoshida1--