Log In

Head-to-Head

Racers being Compared
Tsutomu YuasaRemove
Yoshinori SuzukiRemove
Search for racers:

Results

Name Pts
Tsutomu Yuasa220.45
Yoshinori Suzuki252.68
Finish Breakdown 1st2ndDNF
Tsutomu Yuasa---
Yoshinori Suzuki---